Uppdatering av bokslutskommuniké med anledning av avyttring av JC

Med anledning av avyttringen av dotterbolaget JC som kommunicerades 1 november lämnar RNB RETAIL AND BRANDS nu en uppdatering av bokslutskommuniké som offentliggjordes 31 oktober. Den uppdaterade bokslutskommunikén speglar de finansiella effekterna av avyttringen av dotterbolaget JC och finns på bolagets hemsida, www.rnb.se

Följande avsnitt är uppdaterade:

s. 13                     Totalresultaträkning koncern

s. 14                     Balansräkning koncern och kassaflödesanalys koncern

s. 15                     Förändring av eget kapital, nyckeltal och nettoomsättning samt rörelseresultat per affärsområde

s. 16                     Resultaträkning per kvartal koncern

s. 18                     Not 2 Avyttringsgrupp som är till försäljning/avveckling

s. 20                     Resultat moderbolaget och balansräkning moderbolaget

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Danieli, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, Tfn: 08-410 522 25, 0768 87 22 25,
e-post: stefan.danieli@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar