Fusion mellan dotterbolag medför besparing

Den 4:e januari beslutade bolaget att all verksamhet i Rock By Sweden AB (RBS) flyttar till Robert Friman & Co AB (RF). Förutom att det dagliga arbetet kommer förenklas avsevärt, kommer det på sikt att medföra minskade administrativa kostnader som bland annat bokföring och revision. Dessutom kommer de två representationskontor vi har i Stockholm från och med 1 februari att flytta samman till en och samma lokal. Vi beräknar att besparingarna totalt blir mellan 400,000 och 500,000 SEK per år.

Med gemensam personal och lager i ett och samma bolag, kan vi nu lättare utföra vårt arbete och ser nu fram mot 2016.

Björn Friman - VD
Robert Friman Int. AB
ir@robertfriman.se
www.robertfriman.se

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar