Robert Frima International AB (publ): Bokslutskommuniké 2017

Bolaget informerade aktieägarna i ett pressmeddelande den 17 februari 2018 att man beslutit att skjuta på årsredovisningen för 2017 till den 27 april 2018. Likaså meddelades det att skjuta på bokslutskommunikén till den 26 februari 2018. Senare under dagen kommer det IM som ligger till grund för den föreslagna nyemissionen publiceras. I detta IM kommer räkenskaperna för 2017 redovisas och därmed att betraktas som likvärdig med en bokslutskommuniké. Styrelsen hänvisar därför till det senare under dagen publicerade IM gällande bolagets räkenskaper för 2017.

Vänligen

/Styrelsen Robet Friman Internationa AB (publ)

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar