Robert Friman International AB (publ) – rapport från extra bolagsstämma den 16 februari 2018

Igår, den 16 februari 2018, höll Robert Friman International AB (publ) en extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma. Närvarande aktieägare röstade enhälligt för styrelsens förslag vilket innebär följande:

-Beslut om att ändra bolagsordningen med ändring av aktiekapital och antal aktier

-Beslut om att sänka aktiekapitalet för täckning av förlust

-Beslut om att genomföra en företrädesemission med 7 nya aktier för varje gammal á 10 öre per aktie

Samtliga beslut ovan är villkorade av att nyemissionen tecknas med minst 30 000 000 aktier för 3 000 000 kr.

-Utifrån ovanstående fattades beslut om att driva verksamheten vidare

Teckningstiden för nyemissionen med och utan teckningsrätter är från och med den 28 februari 2018 till och med den 14 mars 2018. Informationsmemorandum gällande nyemissionen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 26 februari 2018. Emissionsinstitut är Partner Fondkomission AB.

I och med att börsen beslutat avlista bolaget fr o m igår, den 16 februari 2018, har styrelsen beslutat att skjuta på rapportdatum för bokslutskommunikén till den 26 februari 2018. Årsredovisningen för 2017 beräknas kunna publiceras den 27 april 2018.

I och med att bolaget idag avnoterats från Nasdaq First North kommer all kommunikation med bolagets aktieägare hädanefter enbart ske via bolagets hemsida.


Kommentar:

Styrelsen vill påminna om att föreliggande nyemission är sista chansen att rädda bolaget från konkurs. Till ett pris av 10 öre per aktie är bolagsvärdet endast 0,7 mkr före nyemission. Vi är ett publikt AB med över 1800 aktieägare utan verksamhet. Huvudägaren Friman Brothers AB röstade för nyemissionen på gårdagens stämma men har tidigare meddelat att de inte avser teckna i nyemissionen.

Skulderna i bolaget är begränsade vilket kommer att framgå av IM:t en 26 februari. Därutöver finns en borgen utställd till Rasveb AB i konkurs men styrelsen bedömer att den inte kommer att infrias.

Tecknas minst 3 mkr i nyemissionen avser styrelsen kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Vid den stämman kommer samtliga styrelseledamöter att avgå. Om nyemissionen inte tecknas till ett belopp av minst 3 mkr kommer styrelsen försätta bolaget i konkurs.

Härmed ’inbjuds’ en ny ägargruppering att överta huvudägarskapet.

Johan Widström, styrelseordförande 

ir@robertfriman.se

www.robertfriman.se

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar