Robert Friman International AB (publ):  Överklagad dom mot tidigare vd prövas idag i Svea Hovrätt

Tingsrätten dömde den 13 juli 2017 vd:n för Robert Friman & Co AB (Bolaget), dotterbolag till Robert Friman International AB (publ), för vårdslös skatteuppgift perioden mars till december 2016.

I samma dom ogillades åtalet mot den tidigare verkställande direktören angående skattebrott och medhjälp till skattebrott för perioden januari 2015-december 2016. Den andra anställde från Bolaget friades på alla åtalspunkter. 

Den 4 augusti meddelades att den tidigare vd:n överklagat domen till Svea Hovrätt. Rättegången har idag den 7 september inletts och beräknas pågå till 5 oktober 2017.

Styrelsen – Robert Friman International AB

ir@robertfriman.se

www.robertfriman.se

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar