Robert Friman International tecknar avtal för distribution av Angel Bliss i Tyskland

Vi har idag skrivit distributörs-avtal med tyska bolaget KidsBo.
KidsBo är distributör av leksaker och barnartiklar och säljer till leksaksbutiker i Tyskland och Österrike. De kommer att distribuera vår barn- och ungdomskollektion Angel Bliss i Tyskland.

Björn Friman – VD
Robert Friman International AB
ir@robertfriman.se
www.robertfriman.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 10.55.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar