Elektrodress för kontrollerad rörlighet tog hem Robotdalen Innovation Award 2013

Elektrodress är en kroppsdräkt som, genom att slappna av de spastiska musklerna, förbättrar funktionen och mobiliteten hos individer med neurologiska sjukdomar som CP, stroke eller MS. Prissumman från Robotdalen Innovation Award ger nu Inerventions, det svenska företaget som står bakom produkten, möjlighet att vidareutveckla dräkten. Elektrodress bidrar såväl till ökad livskvalitet hos individen, som till en mer flexibel och kostnadseffektiv vård. Faktorer som passar väl in i Robotdalens arbete med nya tekniska lösningar för vård- och hälsosektorn.

Miljoner människor världen över lider av smärta och begränsad rörlighet på grund av spasticitet, ett symptom vid neurologiska sjukdomar som CP, stroke och MS. Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler, vilket stör rörelseförmågan och motoriken, och generar spasmer. Tekniken i Elektrodress är baserad på Electrical Muscle Stimulation-terapi, integrerad i en tvättbar dräkt. Behandlingen minskar inte enbart spasticiteten på ett säkert och patientvänligt sätt utan möjliggör även individuellt anpassad terapi i hemmet, vilket minskar antalet sjukhusbesök. En unik fördel med dräkten är möjligheten att kontrollera och planera spasticiteten genom att använda dräkten inför jobb, skola eller sociala aktiviteter, så kroppen fungerar så väl som möjligt. Detta ger klart förbättrad livskvalitet för individen.

- Halva prissumman av totalt €12.000 går direkt till företaget, medan resterande del används för att, tillsammans med Robotdalen, vidareutveckla produkten inför en kommersialisering, berättar Peter Stany, Innovation Driver i Robotdalen.

I sin motivering konstaterar juryn bland annat att Elektrodress möjliggör kostnadseffektiv rehabilitering och har potential att vidareutvecklas till en kommersiell produkt, skräddarsydd för individens behov, samt att den kan bidra till ökad livskvalitet. Juryn består av Danica Kragic, professor i datateknik vid KTH, Christer Norström, VD för SICS (Swedish Institute for Computer Science) samt Tomas Lydigh, chef för affärsområdet robotautomation hos systemintegratören Teamster AB.

Övriga finalister visar på bredd och innovation
På andra plats i Robotdalen Innovation Award 2013 kom Furhat project med produkten Furhat - det sociala robothuvudet, en innovativ hårdvarulösning för robothuvuden som kan interagera socialt. Jämfört med ett traditionellt mekatroniskt robothuvud, har produkten stora fördelar, såväl ekonomiskt som tekniskt. Tredjepriset gick till de tyska forskarna Leonhard Oschütz, Christian Guder and Dr. Matthias Bürger för Kinematics – Robotik för barn, ett konstruktionskit för barn som ökar deras kunskap om och förståelse kring mer robotteknik i samhället. 

Ladda hem foton från Robotdalens hemsida

För ytterligare information kontakta Lennart Karlsson, internationaliseringsansvarig, telefon 072-200 91 95, e-post lennart.karlsson@robotdalen.se eller Peter Stany, Innovation Driver, telefon 070-934 93 02, e-post innovation@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se