Nya lösningar för ökad livskvalitet på Elmia Äldre

Den 21-23 mars ställer Robotdalen ut på Elmia Äldre i Jönköping, en mässa kring vård och omsorg av äldre. I Robotdalens monter kan besökarna stifta bekantskap med de innovativa produkterna Bestic, Giraff, [zoom]uphill och TrainiTest. Robotdalen agerar för att etablera Technology for Independent Life som ny tillväxtbransch i Sverige. Det handlar om utveckling av nya tekniska lösningar som ger individer ökad livskvalitet och som underlättar vardagen för såväl anhöriga som vård- och omsorgspersonal. Nya lösningar som gör det möjligt att klara sig själv i hemmet, vilket ger individer självständighet, integritet och högre livskvalitet.

Om trettio år är 25 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre, samtidigt som vi kommer att sakna 170.000 vårdpersonal, främst inom äldreomsorgen. En utmaning som kräver nytänkande kring individens livssituation och vårdbehov. Fler tekniska lösningar behövs för att säkerställa att vårdpersonalen kan ägna sin tid åt patienten och för att äldre personer som vill bo kvar i hemmet ska ha förutsättningarna att kunna göra det.

Ökad frihet för individen
- På Elmia Äldre vill vi visa upp några konkreta exempel på produkter som ger individer ökad trygghet, frihet och integritet, berättar Adam Hagman från Robotdalen. Vi stöttar utvecklingen av nya produkter och utgår alltid från slutanvändarens behov, vilket produkterna vi ställer ut med tydligt visar.

Bestic - ett äthjälpmedel för personer med försvagad funktion i armar och händer som gör att de ändå kan äta på egen hand.

Giraff – en mobil, fjärrstyrd robot för videosamtal, som underlättar äldres kontakt med anhöriga, vårdpersonal och bekanta.

[zoom]uphill - en terränggående, eldriven fyrhjuling som gör det möjligt för människor som har svårt att gå att ändå ta sig ut i naturen.

TrainiTest – en rehabiliteringsrobot med variabelt motstånd som anpassas efter individens kapacitet och behov, vilket ger mer effektiv träning där utvecklingen följs över tid.

I vår animerade film, kan du ser flera exempel på produkter inom Technology for Independent Life och hur de fungerar i vardagen.  

Läs mer om Elmia Äldre på http://www.elmia.se/aldre. Läs mer om Robotdalens satsning på hälsorobotik och Technology for Independent Life på http://www.robotdalen.se/sv/Om-Robotdalen/Vara-karnomraden/Halsorobotik/.

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar