Pressinbjudan till invigning av expectrum och Robotdalens nya lokaler 20 augusti

Onsdag den 20 augusti klockan 17-20 invigs expectrum i Västerås, en ny centralt placerad miljö för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet. Robotdalen är en av hyresgästerna och intar entréplanet med nya lokaler som inrymmer kontor, konferensrum, yta för start-ups, prototypverkstad samt en utställardel som visar nya robotlösningar. På invigningen kan intresserade kika runt och ta del av den nya samlingsplatsen som sätter tekniken i centrum i Västerås.

- Våra nya lokaler ökar förutsättningarna för kreativa möten och ger oss större möjlighet att visa upp konkreta produkter som, med stöd av Robotdalen, nått ut på marknaden, berättar Åsa Nordin, biträdande chef i Robotdalen. Närheten till andra aktörer som också arbetar med tillväxt och teknikinnovationer gör expectrum till en bra miljö för Robotdalens fortsatta utveckling.

De nya lokalerna innebär att Robotdalens personal i Västerås nu samlats under ett och samma tak och att Robotdalen lämnat Automation Center i Kopparlunden. Övrig personal och konsulter från Robotdalen med kontor i Örebro, Sörmland och Stockholm berörs inte av flytten utan sitter kvar runt om i Mälarregionen, för fortsatt nära kontakt med samarbetspartners och finansiärer. Expectrum blir dock en naturlig plats för möten och samverkan.

Expectrum ska ge fler innovationer
Bakom satsningen på expectrum står Västerås Stad, med stöd av flera starka parter i regionen. Bland övriga hyresgäster kan nämnas Automation Region, Business Sweden och SICS (Swedish Institute of Computer Science), som några exempel.

- Expectrum ska bidra till kompetensförsörjning, fler innovationer, ökad strategisk samverkan samt en stärkt teknikidentitet för Västerås och regionen, berättar Anna Sjödin, utvecklingschef för expectrum.

Onsdag 20 augusti klockan 17-20 invigs expectrum som ligger lättillgängligt i Skrapan på Kopparbergsvägen 10 i centrala Västerås. Varmt välkommen till invigningen och Robotdalens nya lokaler!

OBS! Då evenemanget är fullbokat för besökare, utöver media, var vänlig kontakta Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig i Robotdalen, på telefon 073-670 76 30, inför ditt besök för att säkerställa så smidig entré som möjligt.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Nordin, biträdande chef för Robotdalen, telefon 021-10 31 75, e-post asa.nordin@robotdalen.se
Anna Sjödin, utvecklingschef expectrum, telefon 021-39 21 08, e-post anna.sjodin@vasteras.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Våra nya lokaler på expectrum i Västerås ökar förutsättningarna för kreativa möten och ger oss större möjlighet att visa upp konkreta produkter som, med stöd av Robotdalen, nått ut på marknaden.
Åsa Nordin, biträdande chef för Robotdalen