Robotdalen värd för europeiskt robotforum 6-8 april

Den 6-8 april arrangeras European Robotics Forum i Västerås. Evenemanget lockar över 250 robotforskare och produktutvecklare från hela Europa. På temat ”Enabling innovation: from research to products” diskuteras framgångsrik kommersialisering av robotidéer och forskning. Innovatörer, forskare och företag deltar också för att berätta om framgångsrika projekt i Robotdalen.

Bakom evenemanget står de två europeiska nätverken EUROP (European Robotics Technology Platform) och EURON (European Robotics Research Network). Nätverken har medlemmar från företag, universitet och intresseorganisationer och arbetar för att stärka Europas kompetens och konkurrenskraft inom robotområdet. Även icke-medlemmar är välkomna att delta på konferensen för att träffa framtida samarbetspartners och höra om senaste nytt från robotområdet.

Robotar visas upp på monterutställning
Den röda tråden för årets upplaga av European Robotics Forum är framgångsrik kommersialisering av forskning och robotidéer. De tre dagarna, som går av stapeln på Aros Congress Center i Västerås, ser ut som följer:

Onsdag 6 april - Årligt möte för organisationen EUROP med workshops och seminarier.
Torsdag 7 april - Heldag med föreläsningar, workshops och monterutställning. Robotdalen deltar med ett pass på temat Enabling commercial success – the end user’s perspective. Flera av Robotdalens projekt ställer ut, liksom ett antal företag. En presskonferens arrangeras med rundvandring på utställningen.
Fredag 8 april - Årligt möte för organisationen EURON med workshops och seminarier.

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång
Robotdalens projekt bedrivs inom tre områden: industrirobotik, fältrobotik och hälsorobotik. Inom industrirobotiken utvecklas robotlösningar för tillverkningsindustrin, fältrobotiken fokuserar på forskning kring tunga, autonoma fordon medan hälsorobotiken stöttar utvecklingen av produkter som förenklar vardagen för funktionshindrade, äldre samt personal och vårdtagare inom hälsosektorn.

- På konferensen möter deltagarna innovatörer och företag från samtliga områden för att lära mer om våra framgångsrika projekt samt Robotdalens roll som ”enabler” där vi för samman aktörer och möjliggör kommersiell framgång av idéer och forskning inom robotik och automation, berättar Åsa Nordin, biträdande chef för Robotdalen och projektledare för Robotdalens värdskap för evenemanget.

För mer information, program samt anmälningsformulär besök www.robotdalen.se/robotics-forum-2011. Du kan också kontakta projektledare Åsa Nordin, biträdande chef för Robotdalen på telefon 021-10 31 75 eller e-post asa.i.nordin@robotdalen.se. Foto på Åsa  Nordin kan laddas hem från http://www.robotdalen.se/sv/Press/Bilder--logotyper/Personer/A---O/

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands, Örebro och Uppsala län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Uppsala universitet, Innovationsbron samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar