Robotdalens verksamhetsberättelse 2010

Under 2010 tog Robotdalen ett antal initiativ för att växla upp arbetet med innovationer och kommersialisering. Rollen som ”enabler” för att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation tydliggjordes, liksom hur vi tar innovationer hela vägen från idé till färdig produkt. Nationella pilotinstallationer och flexibla team är andra framgångsfaktorer som fokuserades under året.

- Vårt regionala fokus finns kvar, men nu lyfter vi blicken och satsar även nationellt och internationellt, berättar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Tillsammans med andra starka och kreativa aktörer ska vi gemensamt föra ut svensk robotik i resten av världen.

Robotdalens styrka är förmågan att ta innovationer hela vägen från idé till kommersialiserad produkt, med slutanvändarens behov i fokus. Vi inrättar nu även en kommersialiseringsgrupp för att säkerställa behovet av till exempel entreprenörer, produktutvecklare eller industriella partners, i våra projekt. Under året har vi tydliggjort vårt uppdrag att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013.  I en illustration presenterar vi våra målgrupper samt vad de kan få ut av ett samarbete med Robotdalen, där vi tar rollen som ”enabler” (se http://www.robotdalen.se/sv/Vill-du-vara-med/).

För att säkerställa framgångsrik kommersialisering har även en resurs i form av en Innovation Driver tillkommit och en process för arbetet med innovationsstöd har implementerats.

Nationella pilotinstallationer och flexibla team

Robotdalen har under året initierat ett antal banbrytande pilotinstallationer tillsammans med lärosäten som Chalmers och Lunds universitet.

- Vi vill ta vara på forskningsresultat som redan finns inom robotområdet, som kan tillämpas och kommersialiseras, konstaterar Erik Lundqvist. Genom att tänka i nya banor och applicera forskningsresultaten i delvis nya branscher kan vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt åstadkomma banbrytande pilotinstallationer i svensk industri.

Kring enskilda projekt bygger Robotdalen upp flexibla team med handplockade specialister från forskning, innovation, utveckling och kommersialisering. Allt för att få fram smarta lösningar så effektivt som möjligt.

- Vi välkomnar fler aktörer till Robotdalen, avslutar Erik. Hos oss ska företag, forskare, finansiärer och innovatörer från hela landet mötas kring hur vi gemensamt sätter svensk robotik på världskartan.

För mer information kontakta Erik Lundqvist, chef för Robotdalen på telefon 021-10 70 26 eller e-post erik.lundqvist@robotdalen.se eller Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig, telefon 019-25 32 91 eller e-post jessica.karlsson@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands, Örebro och Uppsala län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Uppsala universitet, Innovationsbron samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar