Robotiserad rengöring av containrar testas skarpt

Allt mer gods transporteras världen över i containrar, vilket ökar behovet av rengöring mellan uppdragen, inte minst vad gäller transport av livsmedel. Nu finns en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning där en industrirobot blästrar containrar rena med torr-is. Roboten IBA 2009 har utvecklats av Robotdalen och företaget IBC Robotics i Eskilstuna. Den testkörs nu på Eskilstuna kombiterminal där containrar lastas om mellan långtradare och järnvägar.

Det sker omkring 300 miljoner avlastningar av containrar per år från fartyg. Av dessa handlar drygt 20 procent om transport av livsmedel, vilket innebär omkring 60 miljoner containers som behöver rengöras per år. En IBA 2009-robot har kapacitet att rengöra ungefär 35 000 containrar på årsbasis.

Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning
Roboten dockas ihop med containern som ska rengöras och förs in via en balk på hjul. Den förflyttar sig sedan inne i containern där den sprutar torrispellets. När pelletsen slår emot ytan skapas en mikroexplosion som får materialet som ska blästras bort att krackelera och släppa från underlaget.

Metoden är helt torr, utan restprodukter att sanera, förutom materialet som tvättats bort. Vid traditionell rengöring med vatten och starka rengöringsmedel krävs en separationsprocess där smutsen och vattnet skiljs åt, samt tid för vattnet i containern att torka upp. Delmoment som elimineras vid användning av robotiserad isblästring.

– Kundnyttan varierar beroende på var någonstans vi är i världen. I norra Europa är den förbättrade arbetsmiljön ett stort plus. I andra delar av världen, där vatten är en bristvara, är rengöringstekniken den avgörande faktorn, berättar Kerstin Eriksson, VD för IBC Robotics AB i Eskilstuna.

Robotdalen, som utvecklat robotsystemet, är med och kör och övervakar utrustningen under testperioden på Eskilstuna kombiterminal. Systemet förevisas för såväl befintliga som nya potentiella kunder. Bland annat väntar besök av intressenter från USA.

För mer information kontakta Ingemar Reyier, ansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik, tel 021-15 17 75, e-post ingemar.reyier@robotdalen.se eller Kerstin Eriksson, VD på IBC Robotics, tel 070-645 52 22, e-post kerstin.eriksson@ibcrobotics.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands, Örebro och Uppsala län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Uppsala universitet, Innovationsbron samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar