MIRCERA godkänt för behandling av blodbrist hos patienter med kronisk njursjukdom

En majoritet av de 13 000 svenska patienterna med kronisk njursjukdom drabbas av anemi, vilket leder till kraftigt nedsatt fysisk förmåga och en invalidiserande trötthet. MIRCERA är ett viktigt steg för en bättre behandling för patienten, då läkemedlet kan ges en gång i månaden vilket frigör resurser för både patient och sjukvård.

Roche meddelade att Europeiska Kommissionen nyligen har godkänt MIRCERA för behandling av blodbrist (anemi) i samband med kronisk njursjukdom. MIRCERA är ett nytt långtidsverkande så kallat erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) som ökar blodbildningen hos patienter med nedsatt förmåga att själva bilda röda blodkroppar.

"MIRCERA är ett nytt ESL som kan ges en gång per månad till patienter med kronisk njursjukdom och anemi. MIRCERA kommer därmed framförallt att underlätta för patienter som injicerar på egen hand i hemmet” säger Stefan Jacobson, professor vid njurmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus.

Godkännandet är baserat på omfattande data från det största studieprogram som någonsin utförts för att registrera ett läkemedel för behandling av anemi i samband med kronisk njursjukdom, och inkluderade 10 globala studier med mer än 2 700 patienter från 29 länder.

Om MIRCERA
MIRCERA (metoxi-polytylenglykol-epoetin beta) är ett nytt ESL som skiljer sig från befintliga preparat med en verkningsmekanism som ger långtidsverkande effekt. Det innebär att MIRCERA kan ges en gång i månaden till alla patienter. Läkemedelsverket har godkänt MIRCERA för behandling av patienter med blodbrist och samtidig kronisk njursjukdom.

Om Roche
Som världens största bioteknikföretag och innovatör av produkter och tjänster för tidig upptäckt, prevention, diagnos och behandling av sjukdomar, bidrar Roche inom många områden till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Roche är världsledande inom onkologi. Roche är dessutom världsledande på diagnostik och behandling inom transplantation, marknadsledande inom virologi och aktivt inom flera andra områden som autoimmuna sjukdomar, inflammation, metabolism och centrala nervsystemet. Roche har ungefär 75 000 anställda over hela världen, med huvudkontor i Schweiz. Mer information om Roche finns på www.roche.com och om svenska Roche på www.roche.se.

För mer information, kontakta:
Jan Tollemar, medicinsk rådgivare, Roche AB, 070-6045380
Stefan Jacobson, professor vid njurkliniken, Danderyds Sjukhus, 070-591890

Dokument & länkar