Öka lönsamheten med virtualisering

Av Tom Adolfsson, marknadschef Rockwell Automation

Dagens processindustrier gör att tekniker måste hantera strikta regelverk, datasäkerhetsfrågor och föråldrade anläggningsstrukturer. Dessutom kräver anläggningens operatörer på fabriksgolvet allt oftare enkel åtkomst till drift, styrsystem och produktionsdata. För att möta dessa krav behöver slutanvändarna få ut det mesta av de IT-baserade fabriksenheterna, och här kan virtualisering hjälpa till. Med virtuelisering kan du blir mer oberoende av maskinvara, minimera drifttid och få lägre energikostnader.

Fördelarna med virtualisering gäller både IT-företag och industriell automation. Den absolut viktigaste fördelen med virtualisering för processindustrier är oberoendet av maskinvaran. Slutanvändare är inte längre tvungna att ha en specifik maskinvara, eftersom de virtuella maskinerna (VM) ökar programvarans livslängd till mer än 10 år. Kundanpassade strategier för processtyrning är också enklare att standardisera i en virtuell miljö, vilket resulterar i enkel distribution av de bästa metoderna. När en strategi väl är utformad för en processtyrning, är den lätt att återskapa i hela anläggningen eller på andra platser runt om i världen.

Några av de viktigaste fördelarna som en virtuell infrastruktur tillför en IT-avdelning omfattar minskad IT-administration och support, minskat antal servrar och lägre energiförbrukning, förbättrat utnyttjande av server, ökad säkerhet, enklare programvaruuppdatering och patchhantering och enklare backup och återställning.

För processautomation är fördelarna hårdvarukonsolidering, ökad feltolerans, hög tillgänglighet, förbättrad drifttid, belastningsutjämning för applikationen, snabb återställning vid haverier och utökad livslängd. Vidare kan driftspersonal och ingenjörer komma åt sina arbetsstationer transparent och sömlöst genom ett antal tunna klienter, traditionella stationära datorer eller datorplattor, eftersom en engineering workstation (EWS) kan konverteras till en operator workstation (OWS), baserad på inloggningen.

Kritisk maskinvara blir oberoende av anläggningens förhållanden, och om det uppstår skador kan hårdvaran ersättas utan att den virtuella maskinen (VM) skadas – vilket eliminerar behovet att lägga tid på att återställa programvara, OS och applikationskod.

I framtiden kommer fördelarna med virtualisering gentemot en traditionell enskild applikation, enskilt operativsystem, enskild PC att öka betydligt, allteftersom tekniken breder ut sig – och genom att PC- maskinvara, Microsoft Windows®-operativsystem och processtyrningsapplikationer optimeras alltmer för drift i virtuella miljöer.

För att hjälpa användare att dra fördelar av virtualisering erbjuder Rockwell Automation Network & Security Services-team tjänster för utvärdering och virtualisering av ett existerande system och erbjuder systemspecifikationer för nya projekt. Slutanvändare som vill driva PlantPAx-process automationssystem i en virtuell miljö kan nyttja mallarna i PlantPAx Virtual Image, vilka hjälper till att avsevärt reducera initiala validerings- och ingenjörskostnader.

För fullständig information om 2013 PSUG PlantPAx Roadmap enligt rapporten från Control Global, gå in på: http://www.controlglobal.com/articles/2012/pauto-fair-5.html

Presskontakt: Susan Rose, tel. 46 73 300 30 10, susan@susanrose.se

Rockwell Automation AB, Tom Adolfsson, tadolfsson@ra.rockwell.com

tel.  46 (0)31 703 56 58.   46 70 591 62 63

´

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), världens största företag som ägnar sig åt industriell automation och information, gör sina kunder mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation, med huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin, USA, har drygt 22 000 anställda och kunder i mer än 80 länder. I Sverige finns vi Lund  (huvudkontor) samt i Göteborg, Jönköping och Stockholm. I tätt samarbete med auktoriserade systemintegratörer, distributörer och andra samarbetspartners kan Rockwell Automation sätta ihop ett professionellt team för att optimera automationsprocessen. Bland våra varumärken finner du till exempel Allen-Bradley® samt Rockwell Software®.  Läs mer om oss på www.rockwellautomation.se.  Följ oss gärna på Twitter: ROKAutomationSE.

Taggar:

Om oss

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), världens största företag som ägnar sig industriell automation och information, gör sina kunder mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation, med huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin, USA, har drygt 22 000 anställda och kunder i mer än 80 länder. I Sverige finns vi i Lund (huvudkontor) samt i Göteborg, Jönköping ochStockholm. I tätt samarbete med auktoriserade systemintegratörer, distributörer och andra samarbetspartners kan Rockwell Automation sätta ihop ett professionellt team för att optimera automationsprocessen. Bland våra varumärken finner du till exempel Allen-Bradley® samt Rockwell Software®. Läs mer om oss på www.rockwellautomation.se. Följ oss gärna på Twitter: ROKAutomationSE.

Prenumerera

Media

Media