Svensk och europeisk industri utmanas av nya globala behov

– Fortsatt stark efterfrågan från tillväxtmarknader med Kina i spetsen innebär en geografisk förskjutning och förändrade krav på svenska produkter.

I den svenska debatten har det traditionellt hävdats att verkstadsindustrins företag måste tillverka avancerade produkter av högsta kvalitet för att förbli framgångsrika på den globala marknaden. Nu visar en ny rapport från managementkonsultbolaget Roland Berger att den stora tillväxtmöjligheten på världsmarknaden istället ligger i efterfrågan på produkter i mid-end segmentet. I detta mellansegment är produkterna mer priskänsliga och kraven lägre, därmed ändras kravbilden och utmaningarna för svensk verkstadsindustri.

Den globala finanskrisen slog hårt mot verkstadsindustrin världen över. Svensk industri för produktionsutrustning drabbades särskilt hårt med en försäljningsnedgång på hela 35,4 procent mellan 2008 och 2009. Detta kan jämföras med Tyskland nedgång på 22,6 procent och Italiens på 11,2 procent. Motsvarande kinesiska bolag ökade med nästan 7% under samma tidsperiod. Först efter 2015 förväntas detta svenska industrisegment komma upp i 2008 års försäljningsnivåer. Detta och mycket annat visar det globala konsultföretaget Roland Berger Strategy Consultants i sin senaste rapport Production Systems 2020 – Global challenges and winning strategies for the mechanical engineering industry.

Enligt Roland Berger finns det framförallt fem trender som kommer att prägla den globala industrin för produktionsutrustning de närmaste tio åren. Dessa trender är också relevanta för en stor del av övriga verkstadsindustrin.

  1. Tyngdpunkten i efterfrågan och tillverkningen av produktionsutrustning kommer att flyttas från utvecklade länder till tillväxtländer. Kina förväntas passera USA och bli ledande inom tillverkning av produktionsutrustning år 2015.
  2. Den största globala konkurrensen kommer att finnas inom mellankostnadssegmentet. Kinesiska tillverkare har förbättrat sin förmåga och rört sig uppåt i produkthierarkin,  de konkurrerar där med västerländska tillverkare som rört sig nedåt i hierarkin för att möta tillväxtmarknadernas krav.
  3. Kinesiska tillverkare kommer initialt satsa på export till andra utvecklingsregioner t ex till Sydostasien, mellanöstern och Afrika.
  4. Svensk och europeisk industri kommer utveckla produkter direkt mot mellanprissegmentet istället för att "förenkla" avancerade och dyra produkter.
  5. Energieffektiva produkter kommer att öka i betydelse i framförallt utvecklade länder.

Det innebär stora utmaningar för den svenska verkstadsindustrin.

-          För svenska och europeiska verkstadsföretag ligger de främsta utmaningarna i att förbättra sin kostnadsposition och anpassa produktportföljen till nya globala behov. Annars får de svårt att konkurrera på tillväxtmarknaderna, men på sikt också på sina hemmamarknader, säger Per M. Nilsson, partner Roland Berger Strategy Consultants.

En stor del av svenska och västeuropeiska verkstadsföretag producerar idag varor mot high-end segmentet som genom sin funktionalitet, kvalitet och tekniska nivå är mycket bra produkter men också dyra. Kina och övriga Asien har tidigare placerat sig inom low-end segmentet. På grund av en ökad efterfrågan i utvecklingsländer av varor med högre teknisk kvalitet och prestanda växer nu mellankostnadssegmentet i snabb takt, och kommande år kommer västerländska tillverkare möta hård konkurrens från framförallt Kina inom detta segment.

-          Svensk och västeuropeisk verkstadsindustri har framförallt konkurrerat med en väl genomarbetad design och hög teknologisk nivå på produkterna. Nu handlar det om att utforma produkter som även passar andra behov och marknader. Det är en stor utmaning eftersom det i regel är svårt att resa nedåt i produkthierarkin och samtidigt sänka kostnaden i motsvarande grad, säger Per M. Nilsson.  

Roland Bergers studie Production Systems 2020 – Global challenges and winning strategies for the mechanical engineering industry finns på www.rolandberger.se.

För ytterligare information, kontakta:
Per M Nilsson, Partner, Roland Berger
Roland Berger Strategy Consultants AB
Tel: 46 31 757 5510,
Mob: 46 703 610210
E-mail: per-m_nilsson@se.rolandberger.com
www.rolandberger.se

Om Roland Berger
Roland Berger Strategy Consultants startades 1967 i Tyskland och har sedan dess etablerat sig som ett av världens ledande managementkonsultföretag. Med över 2 000 medarbetare i 27 länder världen över, med svensk närvaro i Göteborg och Stockholm, verkar Roland Berger framgångsrikt på alla betydande internationella marknader. Roland Berger är ett oberoende konsultföretag som ägs av cirka 180 partners.

Taggar:

Om oss

Roland Berger Strategy Consultants startades 1967 i Tyskland och har sedan dess etablerat sig som ett av världens ledande managementkonsultföretag. Med över 2 000 medarbetare i 27 länder världen över, med svensk närvaro i Göteborg och Stockholm, verkar Roland Berger framgångsrikt på alla betydande internationella marknader. Roland Berger är ett oberoende konsultföretag som ägs av cirka 180 partners.