Huvudägaren Rolf Lundström flaggar upp i Svolder

Rolf Lundström, huvudägare i Svolder flaggar idag för ytterligare förvärv av aktier i bolaget. Lundström köper privat 80.000 aktier och disponerar i bolag och privat efter förvärvet 10,08 procent av kapitalet och 26,99 procent av rösterna i Svolder. Efter förvärvet äger Rolf Lundström med närstående fysiska och juridiska personer 437 900 A-aktier och 852 100 B-aktier.

-Svolder är ett intressant bolag för mig, säger Rolf Lundström. Bolaget arbetar aktivt med sina placeringar och sitt substansvärde. Varje vecka kan jag följa substansvärdets förändring på hemsidan. Utvecklingen hittills under året har varit stark med en fyraprocentig ökning.

Substansvärdesrabatten är nu nere på sju procent, vilket gör Svolder till en trygg placering på börsen. Lönsamheten är stark och styrelsen har föreslagit en ökad utdelning från 3,75 SEK till 8,00 SEK.

Svolder har brutet räkenskapsår och har bolagsstämma den 22 november. Då skall också bolagsstämman fatta beslut om företaget skall fortsätta sin verksamhet eller träda i frivillig likvidation, så som bolagsordningen föreskriver, Detta beslut har alltsedan bolaget grundades 1993 varit positivt i det avseendet att man beslutat fortsätta verksamheten.

Prenumerera

Dokument & länkar