Catrin Furuhjelm mottagare av Stora Barnmedicinpriset

Catrin Furuhjelm får under Barnläkarveckan i Borås ta emot Stora Barnmedicinpriset. Hon får priset för sin forskning kring hur tillskott av fiskleverolja under graviditet och amning kan påverka några av de immunologiska markörer hos mor och barn som har betydelse för allergisjukdom. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och priset har delats ut årligen sedan 1995. 

Priskommittén uppmärksammar och belönar Catrin Furuhjelms forskning vid Linköpings Universitet som har resulterat i avhandlingen ”Can fish oil in pregnancy and lactation alter maternal and infant immunological responses and prevent allergy in the offspring”. Den medicinska juryn består i år av professor Már Tulinius, professor Lena Hellström-Westas, barnläkare Bengt Lindberg samt doktor Berit Kriström.

Kommittén framhåller särskilt att Catrin Furuhjelm har genomfört ett vetenskapligt arbete från grunden som belyser ett relevant samhällsproblem. Hon har utgått från en formulerad hypotes, ordnat de formalia som krävs för en klinisk prövning, rekryterat patienterna till en interventionsstudie där resultatet av behandling enligt hennes hypotes har utvärderats.

- Det här är en oväntad ära och självklart mycket roligt och stimulerande. Att bli sedd och uppmärksammad ökar chansen att mina rön verkligen kommer barn till nytta och det gör också att mödan längs vägen känns motiverad, säger Catrin Furuhjelm.

- Det är fantastiskt roligt att kunna belöna forskare som Catrin och lyfta fram hennes arbete. Det är viktigt för att öka förståelsen för och uppmärksamheten kring barnmedicin som underlättar livet för våra barn. Att priset även vunnit stor respekt inom den medicinska världen är självklart något vi är otroligt stolta över, säger Pia Lundgren, generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond.

Catrin Furuhjelm är född i Stockholm men uppvuxen i Umeå, där hon också läste till läkare. Barnläkar- och forskarutbildningarna har hon gått i Linköping där hon bor sedan 1998.

För mer information vänligen kontakta:

Pia Lundgren, generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond
Mobil: 070-354 85 14
pia.lundgren@rmdbarnfond.se

Catrin Furuhjelm, specialistläkare och doktorand i pediatrik vid Linköpings Universitet
Mobil: 070-845 71 40
catrin.furuhjelm@lio.se   

Läs mer om
Ronald McDonald Barnfond och Ronald McDonald Hus på www.ronaldmcdonaldhus.se

Fakta om Stora Barnmedicinpriset
Ronald McDonald Barnfond delar sedan 1995 ut Stora Barnmedicinpriset. Priset som delas ut årligen är personligt och kan delas ut till en eller två personer. Prissumman på 100 000 kronor går till personer i Sverige som genom sin forskning har lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn. Pristagaren utses av en medicinsk jury. Fonden har hittills delat ut drygt 9 Mkr till forskning inom barnmedicin.

Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och det första spadtaget för Sveriges femte Ronald McDonald Hus i Uppsala tas i vår. Sedan det första huset invigdes, 1993, har över 80 000 personer bott i husen i Huddinge, Göteborg, Lund och Linköping.                                                                         

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar