Hållbart företagande leder till goda affärer

I Goda Affärer skriver Monika Engman, konsult med 15 års erfarenhet, om hur företag genom att tänka och agera mer ansvarsfullt skapar förutsättningar för ett starkare varumärke och stärkt konkurrenskraft. Goda Affärer är en bok för alla som vill få en bättre förståelse för vad hållbarhet innebär och få hjälp att komma igång med att integrera ett hållbart förhållningssätt i de normala affärsprocesserna.

Hållbart företagande handlar både om att vara långsiktigt lönsam och att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är dock ett stort och komplext ämne som kan vara svårt att greppa på ett vettigt sätt.

– Mitt motiv för att skriva boken var att göra ämnet begripligt för läsarna. Att öka förståelsen för vad hållbarhet är men också att på ett praktiskt sätt visa hur man kan arbeta för att göra verksamheten mer hållbar, säger Monika Engman.

Goda Affärer förklarar, inspirerar och vägleder. Boken är indelad i två delar. I den första delen (Observationer och reflektioner kring goda affärer) reflekterar författaren över vart vi är på väg och vad ett hållbart företagande egentligen innebär. I den andra delen (Steg på vägen till en hållbar verksamhet) beskrivs en stegvis arbetsmetod för att göra verksamheten mer hållbar. Stegen är indelade i tre huvudområden: kartläggning, att ta fram en vision om en hållbar framtid och hur företaget positionerar sig i den samt att omsätta kunskaperna man fått från de två första stegen till att sätta hållbara mål och utforma handlingsplaner.

Enligt en global undersökning gjord av McKinsey 2017 är de fem viktigaste anledningarna att integrera hållbarhet i verksamheten att det ger möjlighet att

  1. anpassa verksamheten till mål, mission eller värderingar

  2. bygga, bibehålla eller förbättra sitt rykte

  3. möta kundernas förväntningar

  4. utveckla nya möjligheter att växa

  5. förbättra verksamhetens effektivitet.

– Det är viktigt att inse att hållbarhet inte är något eget område som måste hanteras. Det handlar om att tänka och framför allt göra på ett annat, mer ansvarsfullt sätt än tidigare. Man skulle även kunna säga att sådant som är hållbart är smart och bygger på sunt förnuft, säger Monika Engman.

Monika Engman är civilingenjören som genom sitt coachande förhållningssätt hjälper verksamheter att göra förändringar som håller i längden. Monika har mer än 15 års erfarenhet som konsult och driver sedan några år tillbaka eget konsultföretag där nytänkande och långsiktighet är ledord i det förändringsarbete som behövs för en positiv utveckling i samhället.


Boken utkommer den 22 maj 2018


Presskontakt:

Vilhelm Hanzén, Gul PR

vilhelm@gulpr.se eller 0736-90 74 09

Om oss

Roos & Tegnér är ett av Sveriges ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. Roos & Tegnérs utgivningsområden är främst personlig utveckling, trädgård, affärslitteratur, resor, inredning och humor. Vår verksamhet präglas av både djup och bredd, och vi kombinerar det mindre förlagets själ och personliga engagemang med det större förlagets förmåga att nå ut.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar