Antal aktier och röster i Rörvik Timber AB

I enlighet med bolagsordningens 12 § har, på begäran av aktieägare, omvandling av 234 005 A-aktier till B-aktier skett i bolaget. Omvandlingen har registrerats av Bolagsverket under juli 2010.

Efter omvandlingen uppgår antal aktier i bolaget till sammanlagt 624 492 382 och antal röster i bolaget till sammanlagt 638 936 977 (tidigare 641 043 022). Av det sammanlagda antal aktier är 1 604 955 (tidigare 1 838 960) A-aktier, med vardera tio röster, och 622 887 427 (tidigare 622 653 422) B-aktier, med vardera en röst.

Ovanstående information lämnas i enlighet med 4 kap. 9 § lagen om handel med finansiella instrument.

Huskvarna den 30 juli 2010

Rörvik Timber AB (publ.) 

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45 

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.  

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna 

www.rtimber.se 

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13,30 den 30 juli 2010.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar