Erik Sundblad ny verkställande direktör för Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernen omsatte föregående år 1.154 MSEK varav 38 % på export. Gruppen organiseras från och med år 2000 i två affärsområden. Affärsområdet Konsumentprodukter har nyligen kompletterats med förvärvet av Burseryds Listfabrik. Affärsområdet förväntas ha en årlig organsik tillväxt på 20% och år 2002 omsätta 500 MSEK. Affärsområdet Trävaror och Komponenter omfattar sju enheter och beräknas under innevarande år få en betydligt förbättrad lönsamhet.

Efter att nuvarande verkställande direktören Helge Sjöberg framfört önskemålet att under året lämna VD-skapet, har bolagets styrelse beslutat att utse Erik Sundblad, Stocksund till ny VD. Tillträde beräknas kunna ske under tredje kvartalet.

Erik Sundblad är 48 år, maskiningenjör och MBA. Han är för närvarande VD för Fiskeby Board AB i Norrköping.

”Erik Sundblads kunskaper och erfarenheter från meriterande befattningar i Sverige och från ett tiotal utlandsår kommer att vara värdefulla för Rörvik Timbers fortsatta utveckling och förverkligande av bolagets nya affärsplan”, säger bolagets styrelseordförande Jerry Fredriksson.

Myresjö den 13 mars 2000

Rörvik Timber AB

Jerry Fredriksson
Styrelseordförande

Frågor besvaras av Rörvik Timbers styrelseordförande Jerry Fredriksson, mob 0708-12 84 21 eller telefon 0382-672 70.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera