Jabo Träprodukter förvärvar Burseryds List

Rörvik Timber AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O-listan (B-aktien). Koncernen bedriver träförädlingsverksamhet vid tio anläggningar inom södra Sverige. För 1998 redovisades en omsättning på 1.051 MSEK.

Rörvik Timbers dotterbolag Jabo Träprodukter i Tranemo AB har träffat en överenskommelse om förvärv av Träprofiler i Lida AB med det helägda dotterbolaget AB Burseryds Listfabrik. Förvärvet beräknas inte ge upphov till goodwill.

Burseryds List är ett väletablerat företag med en koncentrerad produktion av standard- och speciallist främst till möbel- och inredningsindustrin men också till byggvaruhandeln. Övrig förädling är komponenter och formlimmade ämnen i ett flertal träslag. Fortsatt utveckling kommer att ske av list- och komponentprodukter.

Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och sysselsätter 25 personer.

Tillträde sker den 2 maj 2000.

Jabo Träprodukter, som ingår i Rörvik Timber och är beläget i Tranemo, omsatte 1999 234 MSEK och är en av landets ledande leverantörer till byggvaruhandeln. Sortimentet list har saknats. Genom förvärvet kommer Jabo att marknadsföra list i flera träslag och får ett komplett sortiment till byggvaruhandeln.

Burseryds List kommer att ingå i Rörvik Timbers affärsområde Konsumentprodukter, som före förvärvet omfattar Jabo Träprodukter och BJU. Efter förvärvet beräknas affärsområdet under 2000 omsätta cirka 330 MSEK.

För ytterligare information:
VD Thomas Asplund
Jabo Träprodukter
Telefon 036-580 11 40, mobil 070-640 25 70

VD Mikael Andersson
Burseryds List
Telefon 0371-503 90, mobil 070-555 03 92

VD Helge Sjöberg
Rörvik Timber
Telefon 0383-918 00, mobil 070-567 33 22

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera