Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ)

Rörvik Timber AB planerar att bygga ett nytt sågverk i Norrköping eller Oxelösund

Rörvik Timber bedriver idag träförädling vid 11 produktionsenheter i södra Sverige. I koncernen ingår bl.a. sju sågverk.

Som ett led i Rörvik Timbers långsiktiga strategi att växa inom sågade trävaror planerar bolaget att bygga ett nytt sågverk. Förhandlingar pågår om att lokalisera sågverket antingen till Norrköpings eller Oxelösunds kommun. Det nya sågverket kommer att ge minst ett par hundra nya arbetstillfällen.

" Vi har målmedvetet under en längre tid arbetat på att bygga en stark och konkurrenskraftig trävaruverksamhet i området" , säger Johan Hansen, styrelseordförande i Rörvik.

"Strategin har genomförts stegvis:
- Köp av råvarubolaget Wijkström Timber för att säkerställa en lokal anskaffning men även tillgång till handel med råvara.
- Utbyggnad av sågen i Boxholm till 300.000 m3.
- Förvärv av Wilhelmssons sågverk i Linghem utanför Linköping.
- Som ett nästa steg i denna strategi planerar vi att bygga ett nytt gransågverk på 500-700.000 m3 i det geografiska området" fortsätter Johan Hansen.

"Det planerade sågverket skall komplettera vår befintliga verksamhet i Boxholm (furusågverk) och Linghem (klentimmer) och ger möjlighet att ytterligare renodla och optimera produktionen vid sågverken. Det kommer också innebära att vi på ett effektivt sätt kan ta tillvara på råvaruflödet i området" , säger Per Rodert, VD i Rörvik Timber.

Utvärdering pågår rörande den geografiska placeringen och eventuella samarbetspartners.

Huskvarna den 29 augusti 2007
RÖRVIK TIMBER AB (publ)

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se