Rapport från extra bolagsstämma den 3 oktober 2001

Vid extra bolagsstämma, som ägde rum i Jönköping igår, valdes följande nya ordinarie styrelseledamöter för Jabo Träprodukter AB (publ):

Bengt Geijer, VD och koncernchef i AB Geijerträ, Peter Geijer, VD i Gapro AB, Johan Hansen, VD och koncernchef i Ittur Industrier AB, Kjell Nilsson, Göteborg, Göran Sundström, Malmö samt Anders Wahrolén, VD och koncernchef i Södra.

Vid stämman representerades 55,30 % av aktierna och 66,75 % av rösterna.

Vid konstituerande styrelsemöte valdes Johan Hansen till ordförande för styrelsen.


Jönköping 2001-10-04

STYRELSEN

Ytterligare information lämnas av styrelsens ordförande Johan Hansen tel 042-23 52 70, mobil 0705-23 52 70 eller VD Thomas Asplund, tel 0383-918 00, mobil 070-640 25 70.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se