Rörvik Timber AB (publ) säljer dotterbolaget BJU i Rottne AB och impregneringsanläggningen i Åstorp till SÖDRA

Rörvik Timber koncernen som för närvarande genomgår en företagsrekonstruktion har gjort en översyn av koncernens verksamhet, vilken lett till att bolaget beslutat att avyttra dotterbolaget BJU i Rottne AB och impregneringsanläggningen i Åstorp. Avyttringen av verksamheterna är ett led i att förstärka likviditeten och att banta balansräkningen. Det är idag inte aktuellt med några ytterligare avyttringar.

Rörvik Timber AB har tecknat ett avtal om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget BJU i Rottne AB. BJU i Rottne är en av Sveriges största tillverkare av limfogsskivor. Under år 2008 omsatte bolaget 50 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 0,5 Mkr och sysselsätter cirka 20 anställda. Södra kommer via dotterbolaget Gapro AB att överta bolaget per den 1 juni 2009. Under år 2008 omsatte tryckimpregneringsanläggningen i Åstorp 43 Mkr och hade ett rörelseresultat på 7,6 Mkr och sysselsätter cirka 10 anställda. Södra kommer via dotterbolaget Södra Timber AB att tillträda anläggningen den 1 juli 2009. Rörvik Timber kommer att på oförändrat sätt bearbeta marknaden för tryckimpregnerade produkter i Norden och övriga Europa via säljbolagen Rörvik Timber Sales AB och Niels Ulrich Pedersen A/S , behålla tryckimpregneringsanläggningen i Tranemo och fortsätta med tryckimpregnering i bolaget Nordic Wood Treament AB. De båda affärerna innebär för Rörvik Timber en minskad skuldsättning med cirka 48 Mkr och en realisationsförlust på cirka 5 Mkr. Huskvarna den 1 juni 2009 Rörvik Timber AB (publ) Styrelsen Ytterligare information lämnas av: Per Rodert, VD för Rörvik Timber tel 070-593 11 45

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar