Rörvik Timber publicerar sin årsredovisning samt styrelsens slutliga förslag kring emission av konvertibelt skuldebrev på hemsidan

Rörvik Timber publicerar idag sin årsredovisning för år 2010 på hemsidan www.rtimber.se. Årsredovisningen kan även beställas på office@rtimber.se eller 036-580 11 40.

Samtidigt publiceras styrelsens slutliga förslag avseende emission av konvertibelt skuldebrev. Det som skiljer sig från tidigare publicerat förslag är att räntan föreslås utbetalas kvartalsvis i efterskott istället för årsvis.

Huskvarna den 18 april 2011

Rörvik Timber AB (publ.)

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16,00 den 18 april 2011.

Taggar:

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar