RÖRVIK TIMBER tecknar stort råvaruavtal

Rörvik Timber AB (publ) har, via sitt dotterbolag Norsk Virke AS, tecknat ett stort råvaruavtal med två skogsägarföreningar i Norge. Avtalet gäller en volym på 110.000 m3 timmer som skall levereras under hösten 2013. Volymen motsvarar cirka 20 % av Rörvik Timbers behov under hösten för den planerade utökade produktionen.

”Vi är nöjda med att ha kunnat sluta avtal med två stora skogsägarföreningar och säkerställa en stor volym till Rörviks sågar. Det är vår förhoppning att detta skall leda till ett långsiktigt samarbete, säger Peter Svendsrud, VD för Norsk Virke”.

”Genom en ökad import och en kraftfull förstärkning av vår lokala inköpsorganisation runt våra sågar möjliggör vi en ökning av sågproduktionen till normal nivå. Genom de avtal som vi gjort i Norge till priser som ligger på samma nivå som de vi har i södra Sverige har vi tagit ett stort steg i vår plan, kommenterar Per Rodert, VD för Rörvik Timber AB”

Rörvik Timber har förutom dotterbolaget Norsk Virke AS också sedan i maj månad etablerat ett inköpskontor i St Peterburg i Ryssland och har under våren och sommaren anställt ytterligare 4 inköpare lokalt kring våra sågverk. En ytterligare förstärkning av vår inköpsorganisation planeras under det närmaste året .

Rörvik Timber AB har under maj månad tillförts genom nyemissioner cirka 390 MSEK i eget kapital, vilket minskar de räntebärande skulderna och ökar likviditeten. "Vi har genom vårt deltagande i emissionerna ökat vårt ägande till cirka 79 procent och stödjer bolagets ambitioner att förstärka inköpsorganisationen och öka produktionstakten samt delta i konsolideringen av sågverksindustrin i södra Sverige", säger Sven A Olsson, VD för Bolagets huvudägare Meerwind AB och styrelseordförande i Rörvik Timber. Meerwind AB kontrolleras av energihandelsbolaget Gunvor Group och investmentbolaget Volga Resources, information om ägarna kan hittas på www.gunvorgroup.com och www.volgaresources.com .

"Förstärkningen av Rörvik Timbers finanser i kombination med en stark huvudägare gör att vi kan fortsätta att förbättra den kortsiktiga lönsamheten och jobba långsiktigt med våra råvaruleverantörer, skogsentreprenörer och kunder, de nu ingångna avtalen är ett led i detta arbete", säger Per Rodert, VD för Rörvik Timber.

Huskvarna den 16 juli 2013

Rörvik Timber AB (publ)

Per Rodert

VD

Ytterligare information lämnas av:

Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering och en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 425
561 25 Huskvarna
Tel: +46 (0)36-580 11 40
Org.nr. 556541-2086
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 kl 15,30.

Taggar:

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar