DISKUSSIONER MED NY FINANSIÄR AVBRUTNA

Efter att en industriell investerare anmält intresse att under vissa förutsättningar gå in som ny huvudägare i Rottneros, har bolaget i dialog med kreditgivarna arbetat fram ett förslag till ny finansiell struktur. Den föreslagna strukturen har inte accepterats och diskussionerna med den tilltänkte investeraren har avbrutits. Bolagets diskussioner med huvudägaren och kreditgivarna fortsätter i syfte att söka nå en överenskommelse om ny finansiell struktur. En företrädesemission till aktieägarna ingår som en viktig komponent i en sådan överenskommelse

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, koncernchef och verkställande direktör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2009, klockan 08.50.

Om oss

Rottneros producerar miljövänliga, kundanpassade massakvaliteter för försäljning till pappers- och kartongtillverkare i hela världen, samt sågade trävaror av hög kvalitet till bygg- och snickeriproduktion. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar