HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2004

* Omsättning jan - juni 1 238 MSEK (1 222)

april - juni 623 MSEK (582)

* Resultat efter finansnetto jan - juni 79 MSEK (38)

april - juni 64 MSEK (23)

* Resultat efter finansnetto per aktie jan - juni 0,44 SEK (0,21)

april - juni 0,36 SEK (0,12 )

* Resultat efter skatt jan – juni 52 MSEK (26)

april – juni 45 MSEK (18)

* Resultat efter skatt per aktie jan – juni 0,29 SEK (0,14)

april - juni 0,25 SEK (0,10)

* Kassaflöde per aktie jan - juni -0,30 SEK (-0,13)

april - juni 0,17 SEK ( 0,02)

* Eget kapital per aktie 9,51 SEK (2003-12-31: 9,50)

* Soliditet 72 % (2003-12-31: 73 %)

* Massamarknaden för långfibrig sulfat massa har fortsatt att utvecklas positivt vad avser priser och utleveranser, medan utvecklingen för kortfibrig sulfatmassa och mekanisk massa har varit svagare.

* Tidigare publicerad prognos kvarstår vilket innebär att resultatet för 2004 som helår förväntas bli bättre än för 2003.

För fullständig rapport se bifogad fil

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar