Oplanerat stopp i Vallviks Bruk påverkar produktionsvolymen negativt i andra kvartalet

Produktionen i Vallviks Bruk har drabbats av driftsstörningar som lett till oplanerade stopp i blekeriet och sodapannan. Arbetet med att åtgärda felen pågår och normal produktion beräknas vara igång onsdag den 9 maj.

Produktionsstoppet medför ett beräknat produktionsbortfall på cirka 6 000 ton, vilket motsvarar cirka 6 procent av koncernens totala planerade produktion för kvartalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 70 581 4019

_______________________________

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj kl. 14:00 CET.

_______________________________Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 280 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar