Rottneros' CFO lämnar företaget

Tomas Hedström lämnar sin anställning som ekonomi- och finansdirektör hos Rottneros. Han tillträder motsvarande befattning hos PA Resources AB.

– Tomas Hedström har varit anställd hos Rottneros sedan 2010. Jag vill tacka Tomas för utomordentliga insatser för bolaget samtidigt som jag önskar honom lycka till, säger Rottneros vd och koncernchef Ole Terland.

Rekryteringsprocessen har inletts.

 

För ytterligare information kontakta: Ole Terland, 08-590 010 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 6 februari 2013 klockan 08.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

 

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.