Rottneros lanserar Opacity Extreme, med överlägsen opacitet och styrka

Efter ett omfattande utvecklingsarbete lanserar Rottneroskoncernen nu sin nya, förbättrade högutbytesmassa, Opacity Extreme, för tunna förpacknings- och tryckpapper, samt specialapplikationer. Produkten, som tillverkas i Rottneros Bruk, har förutom en extremt hög opacitet även utmärkta styrkeegenskaper och hög renhet.

Just när det gäller tunna förpacknings- och tryckpapperskvaliteter, samt ett antal specialapplikationer är opaciteten mycket betydelsefull då låg ljusgenomsläpplighet fordras för att exempelvis trycket inte ska lysa igenom arket. På samma sätt är massans renhet, s.k. låg spethalt viktig vid tillverkning av tunna papper.  

Utvecklingen av Opacity Extreme har varit ett lagarbete inom Rottneros Bruk, där Fredrik Danielsson, teknisk försäljningschef, har varit ansvarig för utvecklingen. Danielsson säger att Opacity Extreme med sin kombination av goda styrkeegenskaper, hög renhet och överlägsen opacitet är den ledande produkten på marknaden för tunna papper.

Olle Dahlin, VD för Rottneros Bruk, menar att bolaget nu, i och med lanseringen av Opacity Extreme, har fått en mycket komplett och konkurrenskraftig produktpalett för högutbytesmassa, som innefattar allt från kartong och tissue, till tunna förpacknings- och tryckpapper.

För Rottneroskoncernen innebär lanseringen att koncernen stärker sitt erbjudande ytterligare. Det är ännu ett steg inom ramen för koncernens strategi att positionera de bägge bruken, Vallviks bruk och Rottneros bruk, mot en hög andel specialiserade pappersmassor.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB +46 70 366 73 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 kl 10:00.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.