ROTTNEROS NYA ÅNGTURBIN I VALLVIK INVIGD – GER MER GRÖN EL

På onsdagen invigde t.f. landshövdingen i Gävleborgs län, Gun-Marie Pettersson den nya ångturbinen för utökad elproduktion vid Rottneroskoncernens massabruk i Vallvik utanför Söderhamn. Turbinen ökar produktionen av miljövänlig grön el och gör bruket i det när-maste självförsörjande på el.

I april 2006 beslutade Rottneros styrelse att investera i en ny ångturbin för utökad elproduktion i Vallvik. Turbinen för produktion av grön el drivs med processånga producerad i samband med produktion av pappersmassa.

Under sommaren har installationen av ångturbinen färdigställts och på onsdagen skedde invig-ningen under medverkan av bland andra Gävleborgs läns t.f. landshövding Gun-Marie Pettersson, kommunfullmäktige i Söderhamns ordförande Birgitta Tapper och Rottneros styrelseordförande Bengt Nordin.

– Den nya turbinen är ytterligare en aktivitet för att öka självförsörjningsgraden av el inom koncer-nen. Det är särskilt glädjande att kunna inviga den vid en tidpunkt när elpriserna börjar stiga igen, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Investeringen i den nya turbinen uppgår till ca 90 MSEK. Kapaciteten är 28 megawatt vilket inne-bär att självförsörjningsgraden av el vid Vallviks Bruk stiger från cirka 70 till närmare 100 procent. Dessutom blir bruket mindre sårbart för störningar i det yttre elnätet.

Anläggningens kapacitet är anpassad för en eventuell framtida produktionsökning från dagens

cirka 200 000 årston pappersmassa.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Blecko, koncernchef Rottneros AB, tel. 070-641 4910

Hannu Thomasfolk, VD Vallviks Bruk AB, tel. 0270-62111 alt 070-604 2938

Bildmaterial finns tillgängligt på: www.rottneros.se/pressbilder

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar