ROTTNEROSKONCERNENS RESULTAT TYNGS AV HÖGA RÅVARUKOSTNADER

Rottneroskoncernens resultat för årets nio första månader beräknas bli en förlust på cirka 60 MSEK, vilket är sämre än motsvarande period föregående år då resultatet efter finansiella poster uppgick till -44 MSEK. Resultatet tyngs fortsatt av höga råvarukostnader och försvagad US-dollar.

Resultatet för tredje kvartalet belastas med kostnader för årliga normala underhållsstopp vid bruken i Rottneros och Vallvik och med en omstruktureringsreserv som är en följd av beslutad personalreduktion vid Rottneros Bruk.

Det definitiva resultatet för perioden offentliggörs i sin helhet den 25 oktober kl. 08.00.

Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

Ytterligare information: Lars Blecko, koncernchef, telefon +46 8 590 010 00

Pressmeddelandet distribuerat 2007-10-19 kl. 08.00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar