UTANSJÖ BRUK AB INVESTERAR 39 MKR

Styrelsen för Rottneros AB har beviljat 39 Mkr till investeringar i Utansjö Bruk AB. Av dessa kommer 24 Mkr att investeras i ombyggnad av barkpannan för ökad ångproduktion och ökad elproduktion på turbinen. Investeringen medför ökade möjligheter till att förbränna bioslam från reningsanläggningen.

15 Mkr kommer att användas för utbyte av styrsystemet på barkpannan och matarvattensystemet.

Stockholm 2001-12-07

ROTTNEROS AB (Publ.)

Lars Blecko

Verkställande Direktör och Koncernchef

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, 070-641 49 10 eller VD Sven Görgård, Utansjö Bruk AB, tel 0612-71 62 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar