Vallviks Bruk beviljas nytt miljötillstånd

Rottneros dotterbolag Vallviks Bruk AB har den 12 januari av Mark- och Miljödomstolen i Östersund beviljats tillstånd att producera de begärda 255 000 ton sulfatmassa. Det är ett samlat tillstånd enligt miljöbalken, som är förknippat med en rad villkor, vilka i stort överensstämmer med bolagets uppfattning.

”Det nya tillståndet säkerställer att vi kan fortsätta med vår långsiktiga industriella plan Agenda 500 och bygga ut kapaciteten vid våra båda bruk. Tillståndet innebär också att vi kan fortsätta att utveckla företaget och vår organisation”, säger Per Lundeen, koncernchef för Rottneros.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, vd och koncernchef Rottneros AB, +46 70 518 33 47

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2016 klockan 08:30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.