Är ditt företag redo för Continuous Delivery?

Continuous Delivery är ett hett tema i IT-världen och principerna bakom kan skapa mycket stort värde för många företag. Men hur ska man göra för att komma dit? Det är temat för ett seminarium som Danmarks ambassad tillsammans med danska företaget Praqma arrangerar i Stockholm.

För många företag är det avgörande att kontinuerligt och tillförlitligt kunna leverera programvara av hög kvalitet. Men även om applikationer ofta är livsviktiga i kontakten med kunder och partners är det enligt en rapport från IBM Institute for Business färre än 20% av företagen som har lyckats implementera ”agile delivery.”[1] Rapporten visar även att företag som lyckats med effektiv mjukvaruutveckling klarar sig avsevärt bättre på marknaden än de som inte lyckats.

Ett mycket effektivt att öka sitt företags prestanda är genom Continous Delivery som senaste åren har varit en snackis inom IT-världen. Continuous Delivery innebär att koden löpande kvalitetssäkras och driftsätts helt automatiskt, vilket medför att man alltid har produktionsklar kod i lager och kan släppa produkten närhelst man önskar.

Men att börja jobba enligt Continuous Delivery-principerna kan vara något av en utmaning. Danska IT-bolaget Praqma har stor erfarenhet av att hjälpa andra företag, som till exempel Nordea, Siemens och Sony Ericsson, med att implementera Continuous Delivery. Som partner i Praqma Lars Kruse uttrycker det: ”Man kan säga att Continuous Delivery är mjukvaruutvecklingens svar på LEAN inom tillverkningsindustrin. Nyckeln inom både Continuous Delivery och LEAN är att göra implementeringen till en evolution och inte en revolution.”

Första steget mot välfungerande Continuous Delivery är att bekanta sig med själva konceptet och lära sig av andras erfarenheter. Till det blir det möjlighet på Danmarks ambassad i Stockholm den 5:e december där ambassaden i samarbete med Praqma bjuder in till ett heldagsseminarium om Continuous Delivery. En av ambassadens exportrådgivare, Søren Westerberg, berättar:

”En av våra viktigaste uppgifter på ambassaden är att bidra till ökat affärssamarbete mellan Sverige och Danmark. Det gör vi bland annat genom att arrangera seminarier som detta och vill man delta är det bara att kontakta oss på ambassaden.”


[1] http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03545usen/GBE03545USEN.PDF

Søren Westerberg, exportrådgivare
Danmarks ambassad
Tel: 46 (0) 8 406 7511
E-post: sorwes@um.dk

Taggar:

Om oss

Danmarks Ambassade i Sverige har til opgave, - aktivt at formidle og fremme danske holdninger og synspunkter og gennem analyser og vurderinger af den politiske og økonomiske udvikling i Sverige, at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse for Danmark. - at styrke den danske eksportindsats og at fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Sverige; - at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Sverige samt at udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur.

Citat

Man kan säga att Continuous Delivery är mjukvaruutvecklingens svar på LEAN inom tillverkningsindustrin. Nyckeln inom både Continuous Delivery och LEAN är att göra implementeringen till en evolution och inte en revolution.
Lars Kruse, Praqma
En av våra viktigaste uppgifter på ambassaden är att bidra till ökat affärssamarbete mellan Sverige och Danmark. Det gör vi bland annat genom att arrangera seminarier som detta och vill man delta är det bara att kontakta oss på ambassaden.
Søren Westerberg, Danmarks ambassad