RSA Security och Accenture i samarbete kring hantering av identiteter och åtkomsträttigheter

RSA Security och Accenture i samarbete kring hantering av identiteter och åtkomsträttigheter STOCKHOLM, 6 november, 2003 - RSA Security har inlett ett strategiskt samarbete med konsultbolaget Accenture med målsättningen att erbjuda kunderna en komplett paketering inom hantering av det som brukar gå under benämningen I&AM, Identity and Access Management. RSA Security erbjuder idag ett av marknadens starkaste lösningar inom detta område. Med hjälp av Accenture kompetens inom IT-säkerhet och affärsprocesser kommer kunderna att bättre kunna utnyttja kapaciteten i RSA Securitys lösningar, minska risken för störningar i implementationsfasen och få snabbare avkastning på investeringen. Som en del av samarbetet har Accenture och RSA Security samarbetat med Thor Technologies för att skapa en heltäckande lösning för identitets- och åtkomsthantering. Lösningen, som kallas Accelerated I&AM Delivery Solution skapar en robust, säker och skalbar infrastruktur för I&AM med autentisering, åtkomstkontroll, single sign-on (en inloggning till alla applikationer) och användaradministration - samt en metod för snabb implementering som gör att kunden snabbt kan realisera funktionaliteten i lösningen på ett kostnadseffektivt sätt. Samarbetet med RSA Security gör enligt Dr. Alastair MacWillson, chef för Accentures IT-säkerhetsdivision, att Accenture kan hjälpa sina kunder att snabbt integrera autentisering och åtkomstkontroll i sin IT- infrastruktur och få avkastning på sin investering. Accelerated I&AM Delivery Solution är utformats för snabbt kunna driftssätta en fokuserad identitets- och åtkomstlösning som enkelt kan växa med företaget. Efter installationen skräddarsyr de tre företagen en implementationsplan för varje kund som ser till att kunden får ut mätbar avkastning från varje fas i planen. Accelerated I&AM Delivery Solution bygger på RSA ClearTrust som kombinerar användaradministration med verktyg för att styra åtkomst till ett företags IT-system via webbgränssnitt. Exempel kan vara applikationer inom intranät, extranät, portaler och olika informationsbörser där RSA ClearTrust kan ge användarna en transparent lösning för åtkomst till alla applikationer med ett lösenord vilket ökar användarnas produktivitet. Thor Xellerate kompletterar RSA ClearTrust genom att se till att användarna blir anslutna till de system och applikationer de behöver, på ett snabbt och säkert sätt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Päivi de Verdier, Nordic Marketing Manager, RSA Security Telefon: + 46 70 941 48 05 E-post: pdeverdier@rsasecurity.com Om RSA Security Med fler än 13000 kunder runt om i världen är RSA Security en ledande leverantör av flexibla och användarvänliga lösningar för säker identifiering och autentisering av användare samt hantering av åtkomst- och användarrättigheter. RSA Securitys produktportfölj som idag innehåller utvecklarverktyg och lösningar för allt från autentisering, hantering av användarrättigheter i webbmiljöer och hantering av digitala certifikat till kryptering, hjälper kunderna att säkert utveckla och bredda sina verksamheter med hjälp av digital teknologi. RSA Securitys starka marknadsposition och goda anseende bygger på en lång och framgångsrik historia, ledande teknologi och bolagets nära relationer med mer än 1000 teknologipartners runt om i världen. För mer information om RSA Security, vänligen besök www.rsasecurity.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar