Almedalen: Turistnäringens företagarindex presenteras den 2 juli

Hur ser nyföretagandet ut inom svensk turistnäring? Hur ser landets turistföretagare på utveckling, tillväxt, innovation och sysselsättning? Turistnäringens företagarindex presenteras av Rese- och Turistnäringens i Sverige (RTS) den 2 juli i Almedalen och en panel diskuterar näringens tillväxtpotential och hur utvecklingen för turistföretagare kan stimuleras.

Panelen består av: Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova. Ingela Bendrot, statssekreterare, Näringsdepartementet. Lotta Magnusson, länsturistchef, Region Dalarna. Sofia Wollman, näringslivs- och turistchef, Gotland. Jan-Ola Bergström, entreprenör, Falu Fängelse Vandrarhem. Jan Lundin, VD, RTS Rese- och Turistnäringen i Sverige. Mats Forslund, VD, Jämtland Härjedalen Turism. Sylvia Nylin, kommunikationschef, STF Svenska Turistföreningen.

Turistnäringens företagarindex presenteras på nationell och regional nivå med nyckeltal länsvis. Rapporten ger en bild av nyföretagandet samt en situationsanalys av olika förhållanden för turistföretagare runt om i landet, i relation till tid och samhälleliga förändringar.

Turistnäringens företagarindex presenteras av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), i samarbete med regionala turistorganisationer.

Tid och plats:
Datum: 2 juli 2012

Plats: Frimurarlogen, Smedjegatan 17, Visby
Tid: 08:30-09:30

Anmäl dig gärna till: Anneli Sundström, informationschef Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se.

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. För vidare information, se www.rts.se.

Taggar:

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Prenumerera