Bästa upplevelserna i Sverige framröstadeBästa upplevelserna i Sverige framröstade

Skansen, Åre/Skistar, Säfsen Resort, Häckeberga Slott, Vasamuseet, Millennium Tour och Vildmark i Värmland är de bästa upplevelserna i Sverige. Det anser franska, tyska, engelska, holländska, italienska, ryska och amerikanska researrangörer. Den 22 oktober avgörs vilken som får utmärkelsen "Den bästa upplevelsen i Sverige".

Det internationella priset "TRIP Global Award" delas för andra gången ut till "Den bästa upplevelsen i Sverige". Fjolårets vinnare var Ishotellet. Bakom utmärkelsen står Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), i samarbete med VisitSweden. Syftet är att ta reda på vad utländska besökare vill boka via researrangörer och uppmärksamma dem som erbjuder Sveriges bästa upplevelse.

– Nomineringarna speglar omvärldens efterfrågan på upplevelser kopplade till vinter, vildmark och natur. Det som vi svenskar tar för givet, visar sig vara exotiska upplever för våra utländska besökare. Spännande är att stadsvandringen Millennium Tour är nominerad, en ny tendens där även svenska författarframgångar driver besökare till Sverige, säger Jan Lundin, vd på Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Urvalsprocessen har i år utökats från fem till sju viktiga utlandsmarknader för Sverige: Tyskland, Nederländerna, Italien, Frankrike, England, Ryssland och USA. Juryn är utsedd av VisitSweden och består av researrangörer från respektive land, totalt 35 arrangörer deltar.

– Researrangörernas val visar vad som är hett i Sverige för många resenärer. Genom våra utlandskontor ser vi direkt vad de lokala researrangörerna prioriterar, som hög service, exotiska upplevelser och fokus på kundnöjdhet, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

Under Svenska Rese- och Turistgalan den 22 oktober avgörs vem som vinner TRIP Global Award och koras som "Den bästa upplevelsen i Sverige". De utländska researrangörerna närvarar, såväl som den utländska ambassadören för respektive juryland. Även näringens pris, TRIP Award, och Stora Turismpriset delas ut under galan.

Svenska Rese- och Turistgalan är en årligen återkommande inspirations- och kunskapsdag med konferens, prisceremonier och galamiddag. Galan har etablerats som en mötesplats för näringens aktörer och intressenter. Läs mer om priset och de nominerade på www.rts.se/tga.

För mer information, kontakta: Jan Lundin, vd, Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS, 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se Thomas Brühl, vd, VisitSweden, 08-789 10 00, thomas.bruhl@visitsweden.com Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen, RTS, 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se. *TRIP = Travel Industry in Progress

Kontaktuppgifter, nominerade: Ing-Mari Junler, vd, Vildmark i Värmland, 070-364 04 26, imj@vildmark.se Christer Rosén, vd, Säfsen Resort, 0706-20 98 40, christer.rosen@safsen.se Mathias Andersson, marknadsansvarig, Vasamuseet, 08-519 548 79, mathias.andersson@maritima.se John Brattmyhr, vd, Skansen, 070-526 72 48, john.brattmyhr@skansen.se. Mats Årjes, vd, Skistar, 0280-880 80, mats.arjes@skistar.com Ann-Charlotte Backlund, museichef, Millennium Tour, 08-508 315 60, ann- charlotte.backlund@stadsmuseum.stockholm.se Bo Madsen, vd, Häckeberga Slott, 070-277 96 14, bo@hackebergaslott.seRTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS medlemmar representerar över 1500 bolag verksamma inom rese- och turistnäringen. För vidare information, gå in på www.rts.se.
VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Utgångspunkt är en djupgående kunskap om målgruppen, och med vilka budskap och kanaler vi når dem. Vår strävan är att bidra till att lönsamheten i svensk turistnäring förbättras och att Sverige som nation får ökade inkomster och därmed ökat välstånd. VisitSweden, tidigare Sveriges Rese- och Turistråd, bildades 1995 och ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk turistnäring står för 2,81 procent av BNP, omsätter 236 miljarder kronor och sysselsätter 160 000 (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 87,6 miljarder kronor. (Siffror: Källa NUTEK. Gäller för 2007.)Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Prenumerera

Dokument & länkar