Nomineringarna klara till Stora Turismprisets regionfinal i LinköpingStockholm den 23 augusti 2007 Nomineringarna klara till Stora Turismprisets regionfinal i Linköping

Kolmårdens Djurpark, Wallmans Salonger, Sagostigen och Fabriken Furillen har nominerats som kandidater till Stora Turismprisets regionfinal i Linköping. Vinnaren, som kommer att koras den 4 september på Linköpings Slott, går vidare som finalist till Stora Turismprisets riksfinal och turistgala den 8 november i Stockholm.

Stora Turismpriset delas årligen ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism med, Nutek som huvudman. Prissumman uppgår till 100 000 kr. Uttagningen av finalister sker via regionfinaler runt om i Sverige utifrån årets tema: "Den goda upplevelsen i turistföretagandet". Regionfinalen i Linköping inkluderar nomineringar från Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland

Den regionala vinnaren går vidare till riksfinal där Stiftelsens styrelse utser den av de sex finalisterna som bäst lever upp till de satta kriterierna för Stora Turismpriset.

Regionfinal i Linköping Datum: Den 4 september Tid: Klockan 14:00-16:00 Plats: Landshövdingens residens i Linköping. Prisutdelare Björn Eriksson, landshövding i Östergötlands län.
Nominerade: Kolmårdens Djurpark, Wallmans Salonger, Sagostigen och Fabriken Furillen. Jury: Susanne Landqvist, Östsvenska Turistrådet, Anders Murat, Gotlands Turistförening, Martin Rosborg, Stockholm Visitors Board och Ola Nilsson, Sörmlandsturism.

Riksfinal Utdelningen av Stora Turismpriset 2007 sker i samband med Sveriges Rese- och Turistnärings årliga TRIP-dag (Travel Industry in Progress), och galakväll den 8 november på Café Opera i Stockholm då hela näringen samlas.

För vidare information kontakta: Anneli Sundström, informationschef, RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, 070-250 35 91.

Tidigare Stora Turismprisvinnare Ekoturismföreningen (2006), Göteborg (2005), SkiStar AB (2004), Anja Praesto och Jan Guillou för "I Arns fotspår" (2003), Ölands Skördefest (2002), Sveriges Campingvärdars Riksförbund, SCR (2001), Jamtli Historieland (2000), Dalhalla (1999), Liseberg (1998), Turism i Glasriket (1997), Medeltidsveckan (1996), Vasamuseet (1995), Jukkasjärvi och Rederiaktiebolaget Göta Kanal (delat pris 1994).

Fakta om Stiftelsen Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Nutek som huvudman, är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Till verksamheten hör Stora Turismpriset, samt stipendier för turismforskning och genomförande av utvecklingsprojekt. För mer information se: www.nutek.se/turistnaringen

Om RTS RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Projekten drivs enligt RTS tillväxtsmodell inom ramen för reseforum, entreprenörsforum och kompetensforum. Målet är att stimulera ett ökat resande och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt den svenska rese- och turistnäringen. RTS driver bland annat projekt inom partnerskapet TRIP, Hela Resan och Partnerskapet Turism. För vidare information, gå in på www.rtsverige.se.
Fakta om Nutek Nutek stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet. Nutek är ansvarig myndighet för turistnäringsfrämjande och ska utveckla näringspolitiska insatser för turistnäringen genom kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan. För mer information se: www.nutek.se

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se