Ny informationschef för RTS, Rese- och Turistnäringen i SverigePRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 augusti 2007

Ny informationschef för RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige

Anneli Sundström har tillträtt som informationschef på RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige. Anneli får därmed ett övergripande ansvar för RTS interna och externa kommunikationsverksamhet.

Anneli har mångårig erfarenhet från informationsyrkets olika områden. Hon har tidigare arbetat som journalist i England, PR-konsult och medietränare för verksamheter inom ett flertal branscher samt som informationsdirektör för Excellentkoncernen i Norden.

Hon kommer närmast från Result Strategy där hon har varit verksam som informationsrådgivare. Anneli har sedan årsskiftet anlitats av RTS för att utveckla en ny kommunikationsplattform.

– Nu stärker vi vår organisation och rekryterar in Anneli Sundström till vår verksamhet. Rese- och turistnäringen har en mycket stark tillväxt i Sverige och med Annelis breda kompetens och långa erfarenhet vill vi bidra till den positiva utvecklingen genom att arbeta professionellt med kunskaps- och informationsspridning mot olika intressenter, säger Jan Lundin, VD, RTS.

– Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften som informationschef för Rese- och Turistnäringen i Sverige. Det känns inspirerande att få arbeta med en verksamhet som har, och står inför, en sådan fantastisk utveckling och tillväxt. Mitt mål är att bidra till att näringen får en ökad synlighet och uppmärksamhet genom att bland annat lyfta fram de goda exemplen, menar Anneli Sundström, informationschef, RTS.

För vidare information, kontakta Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige Mobil: +46 70 250 35 91.
Mail: anneli.sundstrom@rtsverige.se

Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige Mobil: +46 70 458 27 29.
Mail: jan.lundin@rtsverige.se Om RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige RTS är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat resande och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringen. Medlemmar i RTS är SAS, SJ, Google, Svenska Mässan, Sveaskog Naturupplevelser, FRA Föreningen Flygresearrangörer, PRF Passagerarrederiernas Förening, RSF Resebranschens Serviceförening, SGF Svenska Golfförbundet, BR Svenska Bussbranchens Riksförbund, Linkon och Samtrafiken. RTS medlemmar representerar över 1200 bolag verksamma inom rese- och turistnäringen. För vidare information, gå in på www.rtsverige.se.

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se