Treehotel finalist till Stora Turismpriset

Treehotel från området Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland går vidare till Stora Turismprisets final på Svenska Turistgalan den 20 oktober i Stockholm.


Kent och Britta Lindvall, grundare av Treehotel

- Det här känns jättehärligt och var inte alls väntat. Allt har gått så fort sedan vi startade. Men jag tror att det beror på att vår idé är så klockren. Arkitektur och design i kombination med naturen är ett unikt koncept. Det visar inte minst reaktionerna från utlandet – Treehotel har blivit en världssensation, säger Britta Lindvall, en av grundarna till Treehotel.

Stora Turismpriset delas årligen ut till aktörer som har främjat och utvecklat svensk turism, av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism med Tillväxtverket som huvudman. Stiftelsen samarbetar kring nominering och utdelning med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS). Prissumman är 100 000 kronor.

Uttagningen av finalister har skett via nomineringar av allmänheten. RTS har samlat nomineringarna och skickat ut dem till de sex områden där företagen verkar. En jurygrupp i varje område har sedan röstat fram en finalist till Stora Turismpriset. Stiftelsens styrelse utser en slutlig vinnare av Stora Turismpriset 2011 som offentliggörs under galan på China Teatern i Stockholm den 20 oktober.

Juryn lämnade följande motivering om vinnaren:

”Harads Treehotel positionerar en outnyttjad resurs och spränger ramarna för vad som är möjligt. Genom att ta vara på de naturliga förutsättningarna i en vacker miljö och förena dessa med mod och design i ett kreativt grepp, har Treehotel bevisat att även en liten entreprenör kan nå världsklass.”

För mer information om galan, se www.turistgalan.se

För mer information om Treehotel, kontakta:
Britta och Kent Lindvall, grundare Treehotel, 0928-104 03, 070-572 77 52, brittaspensionat@telia.com

Taggar:

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Media

Media

Dokument & länkar