Turistnäringens månadanalys mars 2012

Flygtrafiken i Sverige har haft två starka inledande månader på året med en total ökning på sju procent vilket indikerar en starkare utveckling än helårsprognosen för 2012. Den svenska sjöfarten uppvisar det motsatta förhållandet och utvecklas svagare än prognos med en minskning på fem procent jämfört med föregående år. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys.

Turistnäringens månadsanalys publiceras varje månad, med syfte att ge alla privata och offentliga beslutsfattare aktuell information och ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen. 

Analysen innehåller aktuella siffror för resande och boende den senaste månaden, jämfört med föregående år, och ger därmed en indikation i förhållande till turistnäringens tillväxtprognos. Analysen inkluderar även kort information om de nordiska marknaderna och en fördjupad analys om aktuellt ämne.

Månadsanalysen tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. RTS är sedan 2010 projektägare för det nationella utvecklingscentret. 

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige
Rese- och Turistnäringen i Sverige är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt turistnäringens intressenter. RTS har sedan 2010 det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva det nationella utvecklingscentret, TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. För vidare information, se www.rts.se.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter
Det nationella utvecklingscentret etablerades 2010 med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) som projektägare. Utvecklingscentret är en plattform för privata och offentliga aktörer kring samarbeten, produktutveckling och samordning av nationella projekt. TRIP.se är utvecklingscentrets samlingsplats och näringens största community för företagsutveckling, informationsutbyte, möten, kompetensutveckling, affärsnätverk med mera. Läs mer på www.trip.se.

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Dokument & länkar