Var femte turistföretagare planerar att nyanställaÖver 70 procent av landets turistföretagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen och var femte turistföretagare, cirka 20 procent, planerar att nyanställa. Det visar årets konjunkturbarometer som presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Turismen slog omsättningsrekord 2009 med 252 miljarder enligt Tillväxtverkets rapport som presenterades den 6 juli. Internationella besökare ökar och exportvärdet är rekordstort, något som också avspeglas i årets konjunkturbarometer från RTS där över hälften av turistföretagen uppger att en femtedel av deras omsättning kommer från internationella besökare.

Konjunkturbarometern visar att företag i rese- och turistnäringen ser ljust på framtiden och vill fortsätta att växa. Hela 71 procent (65 procent 2009) av landets företagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen. Över 54 procent (50 procent 2009) planerar för nyinvesteringar och 87 procent (80 procent 2009) beräknar att antingen nyanställa eller att antalet anställda kvarstår. Av dessa är det hela 20 procent som planerar att nyanställa.

Precis som under 2009 är lönsamhet och tillväxt de frågor företagen anser vara allra viktigast. Infrastruktur rankas som den tredje viktigaste frågan och ökar jämfört med 2009. Även miljö- och klimatfrågor rankas allt högre som en konkurrensfördel för turistföretagare. Det största hindret för tillväxt är begränsad tillgång till kapital. Krångliga myndighetsregler upplevs som ett problem för samtliga företagare, oavsett storlek och verksamhet.
– Näringen växer kraftigt och visar positiva tecken på tillväxt och framtidstro i form av nyanställningar och investeringsvilja. Vi är fortfarande en ung näring, med enorm utvecklingspotential, vilken kan accelerera ytterligare om förutsättningarna finns. Internationell tillgänglighet är exempelvis en av kritiska faktorer för fortsatt tillväxt. Jag hoppas att konjunkturbarometern ger tydliga signaler till beslutsfattare om att det kan löna sig att investera ytterligare i näringen, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

I 2010 års nationella konjunkturbarometer ingick 900 verksamheter. Undersökningen utfördes i samarbete med regionala turistorganisationer som distribuerade enkäten till det lokala nätverket av rese- och turistföretagare. Undersökningen utförs på nationell nivå, men segmenteras även till regionala rapporter som presenteras i september.

Läs hela rapporten, se nedanstående länk.

För mer information, kontakta: Jan Lundin, vd, Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS, 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen, RTS, 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se.

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS medlemmar representerar över 1500 bolag verksamma inom rese- och turistnäringen. För vidare information, gå in på www.rts.se.

Taggar:

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Dokument & länkar