Fem innovativa satellitförslag går till final

I höstas efterlyste Rymdstyrelsen förslag på nya innovativa svenska satellitprojekt till låg kostnad, under 40 miljoner kronor. Nu har fem av de tolv inlämnade förslagen valts ut och går vidare till tekniska förstudier.

Totalt skickades tolv förslag från flera olika forskningsområden in till Rymdstyrelsen. Efter utvärdering av en internationell expertgrupp har Rymdstyrelsen idag beslutat att fem av förslagen får gå vidare till teknisk utvärdering. Ett mål för Rymdstyrelsens utlysning är att ytterligare stimulera nya idéer inom rymdteknik och forskning t.ex. miniatyrisering och kostnadseffektiva byggnadssätt.

– Vi vill visa att den typ av ny teknik som Rymdstyrelsen stöttat kan användas för att förändra sättet man bygger rymdprojekt på och visa att det går att leverera utmärkta forskningsresultat för mycket mindre pengar, säger Johan Köhler, forskningshandläggare och ansvarig för projektet vid Rymdstyrelsen.

Följande förslag har av Rymdstyrelsen tagit ut till final:

CHEOPS – (CHaracterizing ExOPlanet Satellite) mäter egenskaper hos planeter runt andra stjärnor. Ansvarig: René Liseau, Chalmers.
Alfvén – (Explorer of small scale structure in the aurora) utforskar av fina detaljer i norrsken. Ansvarig: Hans Nilsson, IRF, Kiruna.
METAL – (Microspacecraft interplanetary mission to a magnetized metallic M-class asteroid) besöker för första gången en metallisk asteroid. Ansvarig: Jan-Erik Wahlund, IRF, Uppsala.
Tor – studerar växelverkan mellan solvind och jordens magnetosfär bl.a. turbulenta fenomen. Ansvarig: Andris Vaivads, IRF, Uppsala.
MATS – (Mesospheric waves from airglow transient signatures) studerar vågrörelser i högre atmosfärslager som mäts in från ljussken alstrade på dessa höjder. Ansvarig: Jörg Gumbel, MISU.

- Nästa steg i processen är att Rymdstyrelsen låter svensk industri utföra tekniska förstudier av förslagen och det beräknas vara klart till december 2012. Därpå väljer Rymdstyrelsen två förslag till så kallad fas-A-nivå. Det innebär ytterligare fördjupade studier om hur de kan realiseras, säger Johan Köhler.

För mer information kontakta:
Johan Köhler, forskningshandläggare Rymdstyrelsen
Telefon: 08 627 64 93 Mobil: 070 692 64 93
E-post: johan.kohler@snsb.se

Johan Marcopoulos, informationsansvarig Rymdstyrelsen.
Telefon:08-627 64 88 Mobil: 070 640 64 88
E-post: johan.marcopoulos@snsb.se

Rymdstyrelsen är förvaltningsmyndighet för svensk rymd- och fjärranalysverksamhet,
särskilt för forskning och utveckling. Myndigheten har ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet och är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. www.rymdstyrelsen.se
 

Taggar:

Dokument & länkar