Rymdstyrelsen och NASA samarbetar om utveckling av småsatelliter

Beställare och utvecklare av rymdteknik arbetar på olika sätt för att tillverka billigare och i högre grad standardiserade komponenter till framtida satelliter. NASA bedriver ett intensivt utvecklingsarbete för att hitta nya metoder och komponenter som kan minska kostnaderna och minimera riskerna som är förknippade med avancerad rymdverksamhet. I Sverige har Rymdstyrelsen finansierat motsvarande utvecklingsarbete under ett antal år, och parterna väljer nu att samarbeta om teknikutveckling för framtida rymdfarkoster. Rymdstyrelsen och NASA har därför undertecknat ett samarbetsavtal gällande utveckling av teknologi till framtida satelliter. Det är svensk teknik för att miniatyrisera viktiga standardenheter för satelliter som elsystem och omborddatorer som är högintressant för NASA. Det tioåriga avtalet med NASA är ett strategiskt partnerskap som ger svenska rymdföretag möjlighet att verifiera ny teknik och bli leverantörer av avancerad rymdteknik till NASA. Genom avtalet öppnas också nya möjligheter för svensk medverkan i framtida NASA-projekt.

MOFFETT FIELD, Calif. - NASA and the Swedish National Space Board (SNSB) are collaborating to develop powerful low-cost satellites for advanced space missions.

Miniaturization is a recent trend in space exploration, as smaller and smaller spacecraft demonstrate that they can do things that once required enormous‹and expensive‹spacecraft. NASA is interested in determining the feasibility of small spacecraft doing the work of large ones, either by themselves or in spacecraft constellations.

The partnership harnesses the experience of AAC Microtec, a miniaturized multifunctional electronics systems developer, Uppsala, Sweden, in designing and building miniature Space Plug-and-Play Avionics compatible spacecraft buses and NASA's Ames Research Center's, Moffett Field, Calif., expertise in advanced scientific applications.

The Swedish National Space Board is funding AAC Microtec¹s development of a miniature Space Plug-and-Play Avionics (SPA) compatible platform, including interfaces, onboard computers, and power subsystems. The platform will be tested at Ames in June 2012.

The Swedish platform is being developed jointly with the U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) Space Vehicle Directorate, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, as part of an international effort to provide operational responsiveness.

The United States and Sweden have been collaborating in space for decades; early cooperation involved studies of the sun's effects on Earth's magnetic field; as well as sounding rocket and high altitude balloon experiments. This collaboration holds the promise of expanding what the two countries may accomplish together in space.

Läs pressmeddelandet på NASAs hemsida.

Mer information om avtalet ges av Rymdstyrelsens GD, Olle Norberg, tfn: 070 587 2042

Rymdstyrelsen är förvaltningsmyndighet för svensk rymd- och fjärranalysverksamhet, särskilt för forskning och utveckling. Myndigheten har ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet och är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. www.rymdstyrelsen.se

Taggar:

Dokument & länkar