aktier

All vår förvaltning går ut på att maximera våra försäkringstagares pengar. Vår grundprincip är att inte lämna ut detaljerad information kring aktuella aktietransaktioner. Mot bakgrund av de spekulationer som förekommit i media under de senaste dagarna vill vi ändå säga följande. De senaste dagarna kamp om Scanias aktier har inneburit stigande aktiekurser i Scania. I linje med vår ovannämnda grundprincip att maximera våra försäkringstagares pengar har vi försökt dra nytta av den efterfrågan som uppkommit. Initialt hade våra fonder en övervikt i Scania-aktier jämfört med index. Vår ambition när kurserna i Scania stigit har varit att minska en övervikt till en neutral vikt för att därigenom låsa in en god vinst. Därför har vi avyttrat en mindre del av vårt innehav i Scania-aktier. Avyttringarna har skett till kurser som översteg då och nu gällande marknadspris. En mindre del Scania A-aktier har bytts mot Scania B-aktier. Detta har skett med god förtjänst. För vidare information, kontakta: Wiliam af Sandeberg, VD för SEB Fondförvaltning AB, @ 070-688 57 095 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00490/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00490/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar