Extra bolagsstämma i SEB godkände nyemission

Extra bolagsstämma i SEB godkände nyemission SEB:s aktieägare har idag på en extra bolagsstämma godkänt styrelsens beslut om nyemission. Det innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1.176.492.110 kronor med företrädesrätt till bankens aktieägare. Fem gamla aktier av serie A ger rätt till teckning av en ny aktie av serie A och fem gamla aktier av serie C ger rätt till teckning av en ny aktie av serie C. Teckningspriset är 35 kronor för varje ny aktie. Genom nyemissionen tillförs banken totalt högst 4,1 miljarder kronor. Prospektet börjar sändas ut den 26 november. Teckningstiden pågår mellan den 26 november och 17 december. Den som är registrerad aktieägare den 22 november 1999 har rätt att teckna nya aktier. För ytterligare information: Gunilla Wikman, Koncerninformationschef SEB tel 08-7638125 Lotta Treschow, Investor Relations SEB, tel 08-7639559 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00420/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar