Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Skandinaviska Enskilda Banken har kommit överens med Luxonen S.A. om förtidsinlösen av bankens del av Luxonens konvertibellån på nominellt 225 Mkr. Bankens konvertibelinnehav i Luxonen motsvarar 42 procent av aktiekapitalet efter full konvertering. Ytterligare upplysningar lämnas av Lars Isacsson, finanschef, tel. 08-763 85 76 Annika Halldin, Koncernstab Information, tel 08-763 85 60 Lotta Treschow, chef för IR-funktionen, tel. 08-763 95 59 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar