Fonder

All vår förvaltning går ut på att maximera våra fondandelsägares pengar. Vår grundprincip är att inte lämna ut detaljerad information kring aktuella aktietransaktioner mellan rapporteringstillfällen. Mot bakgrund av de spekulationer som förekommit i media under de senaste dagarna vill vi ändå säga följande. De senaste dagarna kamp om Scanias aktier har inneburit stigande aktiekurser i Scania. I linje med vår ovannämnda grundprincip att maximera våra fondandelsägares pengar har vi försökt dra nytta av den efterfrågan som uppkommit. Initialt hade våra fonder en övervikt i Scania-aktier jämfört med index. Vår ambition när kurserna i Scania stigit har varit att minska en övervikt till en neutral vikt för att därigenom låsa in en god vinst. Därför har vi avyttrat en mindre del av vårt innehav i Scania-aktier. Avyttringarna har skett till kurser som översteg då och nu gällande marknadspris. En mindre del Scania A-aktier har bytts mot Scania B-aktier. Detta har skett med god förtjänst. För vidare information, kontakta: Wiliam af Sandeberg, VD för SEB Fondförvaltning AB, @ 070-688 57 095 Harry Faulkner, styrelseordförande i SEB Fondförvaltning AB, @ 08-545 01 095 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar